Cholesterol dietPublished
@CharutaKoparkar
कोलेस्टेरॉल म्हणजे काय ? वाढण्याची कारणे व कमी करण्याचे सोपे घरगुती उपाय | what is cholesterol
https://youtu.be/Tju81Z3gOFw
कोलेस्टेरॉल कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय ? what is best diet to lower Cholesterol ?
https://youtu.be/anWpSWUMtr4
#cholesterol #cholesteroldiet #drcharutakoparkar
Category
Healthy food
Be the first to comment