ហឺត​ ជា​ជំងឺ​រលាក​ទង​សួត​ រ៉ាំរ៉ៃ , Asthma DISEASEPublished
In this video we want to show you about ហឺត​ ជា​ជំងឺ​រលាក​ទង​សួត​ រ៉ាំរ៉ៃ , Asthma DISEASE, SUCCESS REVEAL

​កត្តា​ធំៗ​និង​សំខាន់ៗ​ គឺ​មាន​ទំនាក់ទំនង​នឹង​ហ្សែន​ និង​ ការ​ស្រូប​ដង្ហើម​ដោយ​សារធាតុ​ និង​ធាតុល្អិត​ឆ្មារៗ​ក្នុង​បិរស្ថាន បរិយាកាស​មិន​បរិសុទ្ធ​ ដែល​ងាយ​នឹង​បង្ក​ជា​ប្រតិកម្ម​ Allergique ឬ​ងាយ​ធ្វើ​ផ្លូវ​ដង្ហើម​រលាក។ ​ធាតុល្អិត​ឆ្មារៗ​ទាំងនោះ​មាន​ជា​អាទិ៍ ៖
- សារធាតុ​អាលែកហ្សែន​​នៅ​ក្នុង​ លម្អង​ធូលី​ រោម​សត្វ​ រោម​សំលី​ខ្នោយ​​ភួយ
- សារធាតុ​អាលែកហ្សែន​ខាង​ក្រៅ​ លម្អង​ផ្កា​ ធូលី​ដី
- ផ្សែង​បារី
- ផលិតផល​គីមី​ដែល​អាច​បង្ក​ឱ្យ​មាន​ការ​រលាក
- ខ្យល់​អាកាស​ កខ្វក់ ពុល

CREDIT TO RFI KHMER

Join our group:
☛ Telegram: https://t.me/successreveal
☛ Facebook Group: http://bit.do/eQi3v
✮✮✮✮✮ Enjoy! #SuccessReveal


.: SUBSCRIBE for new video everyday :.
☛https://goo.gl/VL5X8r

❤ Watch more videos on Success Reveal Playlists ❤
នាទីជីវិតជោគជ័យ៖ https://bit.ly/3JFkJE9
ស្វែងយល់ពីសុខភាព៖ https://bit.ly/3woPhWH

© Copy Right Issues: If you don't want any of your content like image , audio, video on our channel. Please comment below. ☺

✡ ABOUT US ✡
.: Why We create SUCCESS REVEAL channel :.
1. To inspire, Motivate, create new entrepreneur
2. Share Business knowledge, Entrepreneurship, Success
3. Free Business Education Online

Join us for Cambodia have a lots of entrepreneur by sharing the video.
We post new video everyday!
Category
Health
Be the first to comment