សុខភាព| ឈ្វេងយល់អំពីជំងឺក្រពះ Stomach Disease | គួច ម៉េងលី - Nga EducationPublished
សុខភាព| ឈ្វេងយល់អំពីជំងឺក្រពះ Stomach Disease | លោកឧកញ៉ាវេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី - Nga Education
________________________________________
__គោលបំណង__
រាល់វីដេអូទាំងអស់ដែលបានធ្វើការ Upload ក្នុង NGA Education channel , Admin បានធ្វើការស្នើសុំការអនុញ្ញាតពី លោកគ្រូ គួច ម៉េងលី ដោយផ្ទាល់ ដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធបញ្ញានៃវីដេអូ និងជាម្ចាស់ Page ផ្លូវការ (Mengly J. Quach) ដោយមានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការចែករំលែកបន្ត និងត្រឹមត្រូវ។

NGA Education សូមធ្វើការអធ្យាស្រ័យចំពោះការយកវីដេអូមកធ្វើការចែកចាយបន្ត គោលបំណង ដោយចង់ធ្វើការចែករំលែកនូវចំណេះដឹងល្អៗទៅកាន់យុវជន និងសង្គមខ្មែរទាំងមូលដើម្បីជាផ្នត់គំនិតមួយសម្រាប់ជាឈ្នាន់ឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៃជីវិត និងជាការបង្កើននូវធនធានឲ្យកាន់តែច្រើនតាមរយៈការស្តាប់វីដេអូ។
បើមានការខុសឆ្គង់ ឬមិនប្រក្រតីត្រង់ប្រការណាមួយ សូម Comment ខាងក្រោមវីដេអូ ដើម្បី Admin ធ្វើការកែសម្រួលទៅតាមការណែនាំ។ សូមអរគុណ
________________________________________
PLAYLIST:
Venerable San Sochea: https://bit.ly/3d6KNZw
Mr. Quach Mengly: https://bit.ly/2PuGyyH
Mr. Soum Sambath: https://bit.ly/3fpAFOz
Mr. Bun Park: https://bit.ly/31gsgVc
Mr. Mech Seyha: https://bit.ly/2VV5W4y
Mr. Ly Haw: https://bit.ly/3cgdl3z
Ms. Nout Ratha: https://bit.ly/3fa1Qwn
NGA Education: https://bit.ly/39f78mB
________________________________________
Thank You for Like, Share, and Comment on videos.
Facebook Page: https://bit.ly/2zcATps
YouTube channel: https://bit.ly/2XDdAhL
Telegram: https://t.me/ngaeducation
#NGA_Education
#Motivational_Speaker
#គួចម៉េងលី
Category
Health
Be the first to comment