കൈകളിലെ തരിപ്പ്, കടച്ചിൽ ,മരവിപ്പ് മാറാൻ Carpal Tunnel Syndrome Treatment @ArogyamPublished
കൈകളിലെ തരിപ്പ്, കടച്ചിൽ ,മരവിപ്പ് മാറാൻ \ Carpal Tunnel Syndrome Treatment \ @Arogyam

Dr. Antony Nettikadan
Senior Specialist in Neuro surgery, Aster MIMS Kottakkal
Contact : +91 9656 000 629

കൈ തരിപ്പ് മാറാൻ | കൈ മരവിപ്പ് കാരണം | carpal tunnel syndrome malayalam | kai tharippu maravippu.

#carpaltunnelsyndrome #carpaltunnel

ആരോഗ്യപരമായ അറിവുകൾ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ Arogyam വാട്സാപ്പ് ഗ്രുപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക :
Arogyam WhatsApp group : https://chat.whatsapp.com/LxajmCjSLZO67WPpaRys7A
join Arogyam Instagram : https://www.instagram.com/arogyajeevitham/
Category
Health
Be the first to comment