ഒരു cup rice കൊണ്ട് 2 ഈസി ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി|5 minutes healthy lunch box recipesPublished
#princystastestyle
#kidslunchboxspecial
#carrotricerecipe
#lemonricerecipeinmalayalam
#carrot
#lemon
#easylunchrecipes
#5minutesrecipes
#healthyricerecipes
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി ആണ് കാണിക്കുന്നത് ..healthy anu...
വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്

Hope you all will like this vedio,,pls share your feedback through comments.Don't forget to like ,share n subscribe
Category
Healthy food
Be the first to comment