ആയുര്‍വേദം പറയുന്ന അത്താഴശീലം | Dinner According Ayurveda | Health Tips Malayalam | AyurvedaPublished
ആയുര്‍വേദം പറയുന്ന അത്താഴശീലം | Dinner According Ayurveda | Health Tips Malayalam | Ayurveda
ആയുര്‍വേദം പൊതുവെ ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിട്ടയോടെ ചെയ്താല്‍ ഫലം തരുന്ന പാര്‍ശ്വഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ലാത്ത ഒന്ന്.
അത്താഴം നമ്മുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണശീലങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. രാത്രി കഴിയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ചിട്ടകളില്‍ അവസാനത്തേതുമാണ്.
മറ്റേതു സമയത്തു കഴിയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെപ്പോലെ അത്താഴവും നാം കഴിയ്ക്കുന്നത് ആരോഗ്യം വരാനുദ്ദേശിച്ചു തന്നെയാണ്. അല്ലാതെ ആരോഗ്യം കളയാനല്ല. ആരോഗ്യത്തിന് കേടാകാതെ അത്താഴം കഴിയ്ക്കുന്നതിന് ചില കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിയ്ക്കുകയും വേണം.

Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing. For a healthy life cycle, a person needs to have a balanced diet and has to regularly exercise.Our social environment is an important factor in our individual health. Public cleanliness is important for individual health.


health tips Malayalam, health tips, malabandham akattan, throat cancer Malayalam, green tea Malayalam, malayalam health tips, amukkuram powder uses in Malayalam, മലബന്ധം മാറാന്, പല്ല് വെളുക്കാന്, vayarilakkam ottamooli, health tips in Malayalam, easy health
Category
Health
Be the first to comment