ಭಾರತದ ರಫೆಲ್ಗೆ ಹೆದರಿ ಚೀನಾದ J10C ಜೆಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಪಾಕ್ | ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಗೆ ಕಲ್ಲರ್ ಕಾಗೆ ಹಾರಿಸಿದ ಚೀನಾ !Published
#samskarasourabha,#indianmissile,#j10cfighterjet,
Samskara Sourabha is a unique YouTube channel in Kannada. Unveil the hidden secrets, Indian and world history, indian culture, art and architecture,music and literature, traditional health tips and the science behind Indian practices. Follow Samskara Sourabha youtube channel for full bunched information. Hope You Will Enjoy Our Videos
Please subscribe to get instant updates of unknown facts.
Please Follow on Facebook - https://www.facebook.com/SamskaraSourabha-108498720936509/
Category
Health
Be the first to comment