ದೇವರು ಮತ್ತು ದೆವ್ವ ಜನಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ? Motivational video in Kannada | Health tips in KannadaPublished
ದೇವರು ಮತ್ತು ದೆವ್ವ ಜನಗಳ ಮೈಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ? Motivational video in Kannada | Health tips in Kannada | beauty tips Kannada | Dr. Gangadhar M N
#motivationalvideoKannada #drgangadharmn

By - Dr. Gangadhar M N
Edited - Srujan Gangadhar

For other videos of our channel:- https://youtube.com/playlist?list=PLEiXPmynzaQ5IFrdbOPFJTT3uriIkPYza

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: - ಸ್ವಯಂಷಧಿಗಳನ್ನು ಚಾನೆಲ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ
Disclaimer:- Channel will not support self medication. THUMB NAILS TITELS ARE GIVEN TO SHOW, HOW PEOPLE WILL GIVE FAKE TITLE IN THE NAME OF HOME REMEDIES, MANE MADDU AND AYURVEDA AND MISLEADING PEOPLE "Channel videos are not for nonsense people!"
"ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅವಿವೇಕಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲಾ!"
Category
Health
Be the first to comment