ಜೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು | Kannada health tips

0 Views
Published
ಜೀರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು | Kannada health tips

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ..
ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ.. ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದ ಪದವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ.. ಹಾಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ.. ಜೀರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯ ಔಷಧಿಯ ಗುಣಗಳಿವೆ.. ಜೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು.. ಜೀರಂಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದ್ದು.. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವುದೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.. ಜೀರಿಗೆ ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ.. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು..

#shreekitchen #kannadahealthtips #healthtips #shortvideos #shravan #garlic #banana #shreekitchen #kannadahealthtips#jeerarice, #jeeragabiriyani, #jeeraajvainbiscuitsrecipe, #jeera, #jeeraonionrice, #jeeracookies, #jeera_fish, #jeerawal, #jeerapanikefayde, #jeeraricerecipe

jeera rice, jeera rice recipe, jeera aloo recipe, jeera rice in telugu, jeera, jeera rice in kannada, jeera aloo, jeera biryani song, jeera ke fayde, jeera rice in cooker
Category
Health
Be the first to comment