ಒಂದು ಕಫ್ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ? | Gasagase Payasa Health Tips In KannadaPublished
In this video, we'll be discussing the benefits of poppy seeds for sleep. We'll cover topics like how poppy seeds help improve sleep quality, how to cook with poppy seeds for sleep, and more.

If you're looking for tips on how to improve your sleep, be sure to watch this video! We'll discuss the benefits of poppy seeds and show you how to cook with poppy seeds so you can get the most benefit from them. We hope you find this video helpful!

Subscribe NOW! and Press the BELL icon so that you will never miss any update and you will get 1 or 2 new videos in a Day !!!!!
============================

Website Link ➤ https://www.arogyabhagyakannada.com/
Telegram ➤ https://t.me/ArogyaBhagyaYoutube
Instagram ➤ https://www.instagram.com/arogya_bhagya/
Facebook Page ➤ https://www.facebook.com/arogyabhagya...
Business Mail Id ➤ [email protected]

============================
ಒಂದು ಕಫ್ ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ ? | Gasagase Payasa Health Tips In Kannada |
============================
Dheerghayush Ayurveda Clinic
Dr Manjnath D Naik
Ayurveda & Nadi Specialist
Bangalore
Ph: 9739186188
===============================

#arogya_bhagya_kannada #Mane_maddu #gasagase_payasa #khus_khus #poppyseed

===============================

DISCLAIMER: This video is only intended for an informational purpose. Viewers are subjected to use this information on their own risk. This channel doesn’t take any responsibility for any harms, side-effects illness or any kind of problems caused due to the use of our content or anything related to this..
===============================
Category
Health
Be the first to comment