సూపర్ Hit Diet Recipe! Healthy OATS UPMA! - My Most Requested Weight Loss Recipe for Woman & FamilyPublished
సూపర్ Hit Diet Recipe! Healthy Oats Upma - My Most Requested Weight Loss Recipe!! || Sailaws Kitchen

#oatsupma
#oatsrecipe
#dietrecipe
#sailawskitchen
#telugurecipe

Chapters:
0:00 Intro
0:49 Oats Upma Preparation
8:51 Conclusion

Ingredients :
Rolled Oats - 100 gms
Olive Oil - 1 Tbsp
Mustard & Cumin Seeds - ¼ Tsp each
Onion - 1 chopped
Carrot - ½
Capsicum - ¼ th
Cluster Beans - 4
Tomato - 2 small
Ginger - 1 inch
Green Chilies - 3 - 4
Sprinkle Water - 2 - 3 Tbsp
Salt - ½ Tsp
Sesame Seeds - 1 Tbsp
Coriander Leaves - Few
Butter - 20 Gms
Green Chili Sauce - 1 Tsp
Red Chili Sauce - 1 Tsp
Soya Sauce - 2 Drops

Note: Kindly note that, subtitles are provided only for ingredients & cooking procedure. Narrations, general chit-chat and talks with guests are not translated.

Sailaws Kitchen Tour Part 1: https://youtu.be/otTU2oyFbZ0
Sailaws Kitchen Tour Part 2: https://youtu.be/gzl3PJsJIUo
5 minute Maggi Recipe: https://youtu.be/rZUdX0s_eTU
Original Street Style Bajji: https://youtu.be/1KwbgAv0dSw

Links to social media accounts:

Facebook : https://www.facebook.com/sailaws.kitchen.96
Facebook Page : https://www.facebook.com/Sailaws-Kitchen-112114847644124/
Instagram : Instagram.com/sailawskitchen

Send your pictures and questions to - [email protected]
Links to all the products mentioned in my videos - https://linktr.ee/sailawskitchen


Sailaws Kitchen special videos for all pure vegetarians:


మష్రూమ్ భోజనం | Meal Replacement with Mushroom: https://youtu.be/OPJ4Tm1YLyo
బీరకాయ-కోడిగుడ్డు కూర | Ridge Gourd (Beerakaya) with Eggs: https://youtu.be/lZZA_pyTchw
Instant Breakfast Chutneys: https://youtu.be/-eTj_5FQPkg
Bisibeli Bath In Telugu: https://youtu.be/dNkPowRV9s0
గుత్తివంకాయపూర్ణం |Full Brinjal fry: https://youtu.be/MqSRIyzlvrg
మొక్కజొన్న వడలు | Corn Snacks: https://youtu.be/pJ6eQV8wAlQ
హెల్త్ డ్రింక్ మజ్జిగ- బార్లీ-సగ్గుబియ్యం |Summer Health Drink: https://youtu.be/EATrbO2fJls
సగ్గుబియ్యంతో Instant వడలు | Saggubiyyam Easy Instant Snack: https://youtu.be/3-h-Lu6NIuI
Brinjal Roti Chutney With Grated Tamarind: https://youtu.be/c-LVEfPF_2U
పసర దోసకాయ పచ్చడి | Dosakaya Pickle: https://youtu.be/QyUY3lWmDjY
చిక్కుడుకాయ - టమాటా కర్రీ | Chikkudukaya Tomato Curry: https://youtu.be/hHahP47pflc
Coconut Pickle: https://youtu.be/TpZAUs1yOjw
Red Chilli Tomato Pickle: https://youtu.be/qw2P2bDHOQI
మామిడికాయ చారు | Mango Rasam: https://youtu.be/Txx_F-9XUaA
Sri Ramanavami Special : https://youtu.be/T7PYbM2gxeA
పచ్చిమిర్చి ఉసిరికాయ పచ్చడి | Amla pickle: https://youtu.be/V6TxrfWtZgI
Potato Coconut Chilli Powder Deep Fry: https://youtu.be/NKCMn7C4J_I
Instant Energy Drinks: https://youtu.be/MUw_qbC0dKI


Sailaws Kitchen special videos for meat lovers:


Nutritious meal for Street Dogs: https://youtu.be/m6R8fFK52MA
Original Harees (Chicken) Recipe: https://youtu.be/QI3nHwVCLbo
చికెన్ వమామిడికాయ దమ్ బిర్యానీ | Chicken Mango dum Biryani: https://youtu.be/xFFgM_wCzV4
చికెన్ ఉల్లికారం ఘీ రోస్ట్ | Mysore Special Chicken Ghee Roast: https://youtu.be/rb4hjRC3r2k
మటన్ కర్రీ | Telangana Mutton Curry: https://youtu.be/PhWq5nLw2NU
కోడిగుడ్డు నిలవ పచ్చడి | Egg Pickle: https://youtu.be/fYm7xmUg_bM
Telangana Special Chicken Curry with Bagara Rice: https://youtu.be/AHwIhYdBjqU
గుడ్డు పులుసు | Eggs Menthi Pulusu: https://youtu.be/j50mHtyLJT8
కల్లు చికెన్ | Chicken with Thati Kallu: https://youtu.be/Ds0O5nD9X3I
మటన్ కైమా వేపుడు |Mutton Kheema Roast: https://youtu.be/5JJIPUlq41o
Delicious Boti Curry: https://youtu.be/OfiPVhNs8_Y
కోడి కారం వేపుడు|Chicken Pickle: https://youtu.be/f04Uk3ZAcL8
Village Style Natukodi: https://youtu.be/3I-2kZ-jI3o
Chicken Liver Fry: https://youtu.be/7eY8Ub_zzNQ
Natukodi Recipe: https://youtu.be/CmuOeab2S4w
Category
Healthy food
Be the first to comment