వరంగల్ జిల్లాలో కలకలం రేపుతున్న ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి | Anthrax Disease outbreak in Warangal | Sakshi TV

1 Views
Published
వరంగల్ జిల్లాలో కలకలం రేపుతున్న ఆంత్రాక్స్ వ్యాధి| Anthrax Disease Outbreak in Warangal | Sakshi TV


#AnthraxDiseaseOutbreakin #Warangal #SakshiTV #SakshiTVLive


Watch Sakshi TV LIVE - https://youtu.be/8McTsOqeueE

For Latest Daily Trending News Updates Click Here: https://bit.ly/3uZVwN3

Watch Sakshi TV, around-the-clock 'Telugu News' station, bringing you the first account of all the latest news online from around the world including breaking news, exclusive interviews, live reports, sports update, weather reports, business trends, entertainment news, and stock market news.

-----*****-----

For the latest news & updates: Subscribe :
--
Subscribe us @ : http://goo.gl/wD6jKj
Visit us @ http://www.sakshi.com
Like us on https://facebook.com/sakshitv
Follow us on https://twitter.com/SakshiNews_TV
Category
Health
Be the first to comment