జొన్న రొట్టే ఇలా చేసుకొండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది jonna rotte healthy food cbcharepalli vantaluPublished
#cbharepallivantalu #bramhanavantalu #cbvantalu
జొన్న రొట్టే ఇలా చేసుకొండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది jonna rotte healthy food cbcharepalli vantalu

జొన్న రొట్టే ఇలా చేసుకొండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది jonna rotte healthy food cbcharepalli vantalu
జొన్న రొట్టే ఇలా చేసుకొండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది ,
కావలసినపదార్థములు
జొన్నపిండి ,ఉల్లిపాయ ,క్యారట్ ,
ఉప్పు ,కరివేపాకు ,పచ్చిమిర్చి ,
ఆయిల్ ,కొత్తిమీర ,
Sorghum bread is very tasty when made like this.
Ingredients
Sorghum, onion, carrot,
Salt, curry powder, green chillies,
Oil, coriander,
Category
Healthy food
Be the first to comment