ఈ 3 పదార్దాలను నానబెట్టి తింటే 20 పైగా రోగాలు మాయం | వాత,పిత్త,కఫ రోగాలు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయిPublished
ఈ 3 పదార్దాలను నానబెట్టి తింటే 20 పైగా రోగాలు మాయం | వాత,పిత్త,కఫ రోగాలు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి || Telugu Health Tips

#anushealthtips
@Anu's Health Tips & Facts

kalonji seeds,methi,flax seeds, fenu greek seeds, benifits of kalonji seeds, benifits of fenugreek, flax seeds benifits, gas, acidity, diabetes, arthritis remidy, health wellness, menthulu, avise ginjalu, Anu's Health Tips & Facts, anus health tips and facts, anus health tips, health tips, telugu health tips, anus health tips and facts, Anu's Health Tips & Facts, anus, telugu ayurvedam

Vitamin Deficiency in Body Symptoms
Category
Health
Be the first to comment