ரங்கூன் புட்டு & பருப்பு பாயாசம் | Rangoon Puttu & Paruppu Payasam | CDK | Chef Deena's KitchenPublished
Srirangam Kovil Vada & Athirasam : https://youtu.be/JOe9xOFB6Kw

Chettinad Ennai Kathirikkai : https://youtu.be/Xm2SOT4macg

Karaikudi Kalla Veetu Aviyal : https://youtu.be/OieRcVyxupI

Thanjavur Kalyana Veetu Sambar : https://youtu.be/saF3yvjwM-w

Trichy Kai Murukku : https://youtu.be/NVlZsrSjJy8

Kumbakonam Thiruvayaru Ashoka Halwa : https://youtu.be/0lk_nE9Acmc

Manaparai Murukku : https://youtu.be/Ikbjv8alM3Y

Meenatchi Amman Kovil Sakkaraipongal : https://youtu.be/vEFGaiwWHJ4

Rangoon Puttu

Ravai - 1 Cup
Coconut - 2 Slice
Cashew Nuts - 15 to 20 No's
Jaggery - 120g
Cardamom Powder - 1/2 tsp
Ghee - 3 to 4 tbsp

Paruppu Payasam

INGREDIENTS :
Moong Dal - 250g
Jaggery - 450g
Coconut Milk - 200ml Coconut - 2 Slice
Cashew Nuts - As Required Cardamom Powder - 1/4 tsp Salt - A Pinch
Ghee - 4 tbsp


My Amazon Store { My Picks and Recommended Product }
https://www.amazon.in/shop/chefdeenaskitchen

_______________
Hello!! My Name is chef Deena from the popular Adupangarai show in Jaya TV Viewers must have seen me in Zee Tamil shows as well. My Culinary journey as a trainee to become an Executive Chef is incredible. My experience in the culinary field is for more than fifteen years and my USP is Indian cooking !! Apart from being a TV cookery host, my experience lies mainly with being employed in some of the major star hotels across the country especially the Marriott group.

Chef Deena Cooks is my English Youtube Channel! Practical, simple recipes are my forte and using minimal easily available ingredients is my hallmark. Rudiments of cooking and baking are taught from scratch and any amateur cook can learn to make exciting dishes by watching my channel! Also, Cooking traditional foods, Easy cooking Recipes, Healthy Snacks, Indian curries, gravies, Baking and Millions of other homemade treats.

Subscribe to Chef Deena Cooks (CDK) for more cooking videos.

#comborecipes #sweetrecipe #payasam
______________________________________________________________________
Follow him on
Facebook: https://www.facebook.com/chefdeenadhayalan.in/
Instagram: https://www.instagram.com/chefdeenadhayalan/

English Channel Chef Deena Cooks: https://bit.ly/2OmyG1E
Category
Healthy food
Be the first to comment