முடக்குவாதம் / சரவாங்கி ஏன் ஏற்படுகிறது| Rheumatoid arthritis treatment | Autoimmune diseasesPublished
https://youtu.be/gqgwqamWzm0
What is an Autoimmune disease ? தன்னுடல் தாக்கு நோய் என்றால் என்ன ?

நவீன மருத்துவம் தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு

Telegram link : https://t.me/DrVinoth_youtube

for further doubts follow us on

instagram https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1b2arp55l8bk6&utm_content=m2wogb5

twitter https://twitter.com/ullangayil?s=09

facebook
https://www.facebook.com/ullangaiyil.maruthuvam

#rheumatoidarthritis #rheumatoid #rheumatic #rheumatism #rheumatoid_arthritis #rheumatology #doctor #education #maruthuvam #science #drvinoth #health #tamil #viralshorts #mbbs #trendingshorts #autoimmunediseases #autoimmunedisorder #autoimmune #autoimmunity #naturalremedy #naturaltreatment #homeremedies #hometreatment #tamildoctor #kneeosteoarthritis #kneepainhomeremedies #akdipakdi #badisad
Category
Health
Be the first to comment