தினமும் இஞ்சியை சேர்த்துக்கலாமா? | Can we ate Ginger daily? | Vishayam TheriyumaPublished
இஞ்சி அதிகமா சாப்டா என்ன ஆகும் ?

நாம் தினமும் இஞ்சி அதிகமா சாப்பிடலாமா ? அவ்வாறு சாப்பிட்டால் என்ன ஆகும் என்பதைப்பற்றி இந்த வீடியோவில் காண்போம்

In this video we will see about Can we eat more ginger everyday? And what happens if you eat like that

#ginger #inji #gingerbenefits #injipayagal #vishayamtheriyuma #newstnhealthguru

YouTube : https://www.youtube.com/c/NewsTNHealthGuru
Facebook : https://www.facebook.com/newstnhealth
Twitter : https://twitter.com/newstnhealth
Instagram : https://www.instagram.com/newstnhealth/

Playlist:
Simple ah Sollatuma : https://www.youtube.com/playlist?list=PLklGOUOmhXPHTRpaSP7z2-IR9LG8pv7vf

Believe Me : https://www.youtube.com/playlist?list=PLklGOUOmhXPHas2wO-MkgxGbeQ0090fvX

Vishayam Theriyuma : https://www.youtube.com/playlist?list=PLklGOUOmhXPH8QqLThicdKK-32d8WEhcH

News TN Health Guru | News TN Health Videos | Health Videos | Health Tips
Category
Health
Be the first to comment