டெய்லி ஒரேமாறி சாப்டு போர் அடிக்குதா?? அப்போ இன்னைக்கு இந்த ரைஸ் செஞ்சு பாருங்கPublished
முடி கரு கருன்னு வளரணுமா, மன அழுத்தம் குறையணுமா அப்போ இந்த கீரைல பொடி செஞ்சு சாப்டுங்க #health

Things in My Kitchen
~~~~~~~~~~~~~~
Stainless Steel Chopping Board - https://amzn.to/35eGLyo
Anjarai Petti / Spice Dabba - https://amzn.to/3ItAiOl
Glass Spice Containers - https://amzn.to/36PUoEL (big )
Glass Spice Containers - https://amzn.to/35zOWoX ( small )
Knife Set - https://amzn.to/3M4zUs5
Oil Container Tray - https://amzn.to/36PPt6L
Salt Jar Ceramic - https://amzn.to/36PPt6L ( similar one )
Oil Container - https://amzn.to/3t8o5IA
Oil Container with Salt & Pepper Jar - https://amzn.to/36HyvqV
Ghee Bottle - https://amzn.to/3C2FPsP
Oil Container - https://amzn.to/3vorRAg ( i have 250 ml and this one is 500 ml capacity )
Staineless Steel Oil Pot - https://amzn.to/3M8nUpn
Plastic Water Bottle - https://amzn.to/3BXb9co
Dinner Set ( white ) - https://amzn.to/3Iye4ec
Plate Rack - https://amzn.to/33Y1qWM
Oil Dispenser - https://amzn.to/3K5gt0u
Wooden Spatula set with Holder - https://amzn.to/3IsZLY9
IFB Microwave - https://amzn.to/3vr2zl4
Mortar and Pestle - https://amzn.to/3BXdWSU
Mortar and Pestle ( big ) - https://amzn.to/3tfgoR1 ( i didnt bought this online. buy from nearby stores for best price )

My Kitchen Appliances
~~~~~~~~~~~~~~~~
Whirlpool OTG - https://amzn.to/2YHJPPY

Kaff OTG - https://amzn.to/3DxTAiW ( this was my first choice )

Elica Chimney - https://amzn.to/3lvS4aQ

Elica Hob - https://amzn.to/3mOAcHu

IFB Microwave - https://amzn.to/3c7vG22

KENT Water Purifier - 15L - https://amzn.to/3vpciXb

Kent Wall Mount - https://amzn.to/3nelbzc ( this was my first choice )

Glen Induction Hob - Please check their website

Samsung Fridge - https://amzn.to/3lGfw5q

BinCrusher - https://amzn.to/2XdMmkA ( Food Waste Disposer )

Single Bowl Sink - https://amzn.to/3vdNhOC

Round Sink - https://amzn.to/3AK1Lqh

Rotating Tap - https://amzn.to/3AEKqPJ

Tap - https://amzn.to/3aHpjl3 ( my favorite tap so far. we have this in our wet kitchen )

Alton Tap - https://amzn.to/3p1cwCs ( cheap & best )

Round sink tap - https://amzn.to/3v95rB1


*******

i love reading your messages so please leave me a comment and i will do my best to get back to you. happy cooking.

*******

if you like this video please do like comment share and SUBSCRIBE to our channel.

SUBSCRIBE HERE : http://www.youtube.com/c/PiyasKitchen06?sub_confirmation=1


xoxo
Priya Kumar
Category
Healthy food
Be the first to comment