சிங்கப்பூர் (MOM) Full Medical check up details!Color Blind, eye Power, Sugar, Medical check up!Published
#singapore #medical #sugar #BB#bloodpressure #hiv#colorblindness

vacation certificate
https://youtu.be/S2uJn5cm11g
நீங்கள் சிங்கப்பூர் வருவதற்கு தேவையான அனைத்து விதமான டாக்குமெண்ட்ஸ் இது இல்லை என்றால் நீங்கள் சிங்கப்பூருக்குள் நுழைய முடியாது
#documents

#singapore #cargo #flight #ship
#singapore #spass #epass #salery #newrules

singapore #job #workers #DrivingLicense
Singapore Foreign worker Medical check-up Full details |இந்த உடல்நலப் பிரச்சினை இருந்தால் வரவேண்டாம்
https://youtu.be/PCFgoCVkcWo

YouTube channel official Telegram channel following for Singapore job an updates
https://t.me/kingarunyoutupe

சிங்கப்பூர் வருவதற்கான skilled test: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjcDTD05OZMxNbxEL33ihyQ2p-t6zKyyc

சிங்கப்பூர் Driving license Full deatils: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjcDTD05OZMz5uI6s1iFXb_oBJMZFsNHC


சிங்கப்பூர் வேலை வாழ்க்கை: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjcDTD05OZMysD_LwBbrzLZTtvdQd9mN_

சிங்கப்பூர் வேலை வாய்ப்பு: https://www.youtube.com/playlist?list=PLjcDTD05OZMzKYWCUyijPuRRNtuDIlaEu
Category
Health
Be the first to comment