சர்க்கரை நோய்க்கு தடுப்பூசி இருக்கா ? Part 5 | -8681923939 Dr SivaprakashPublished
Full video @ https://youtu.be/UhBsHIeHTtI

சர்க்கரைக்கு நிரந்தர தீர்வு இதோ!
Can diabetes be cured permanently?

இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிரவும்.

Some of Our Video Playlist
Diabetes Awareness Videos: https://bit.ly/3nbqzlZ
Diabetes & Women Health Care: https://bit.ly/3gtmmIY
Diabetic Foot & Wound Care: https://bit.ly/3ejylX4
Question & Answers with Doctor: https://bit.ly/3dzHyLM
Diabetes Diet & Health care: https://bit.ly/32vyBwG

Rudratsha Diabetes Center (R D Center) & Wound Care Speciality Hospital.
No 1, CSR Street, Co-operative Colony, KK Pudur, Coimbatore-641038.
Location Map
Google Map: https://bit.ly/2Qm4LIj

M:+91 9597260630
M:+91 8681923939
What’s up: https://bit.ly/3adj34b

Our Centers: Sathyamangalam | Pollachi

E-Mail: [email protected]
Website: http://rudratshadiabetescenter.com

Follow us on Social Media @
Youtube: https://bit.ly/36lYGkb
Facebook: https://bit.ly/3iZyC36
Twitter: https://bit.ly/3t6mbHr
Instagram: https://bit.ly/2KYf9Dw

Youtube Channel Managed & Marketed By
Smaark Media : https://wa.link/2y26nt
+91 9943707006 +91 9943707009

#drsivaprakash #diabetes #diabetes_awarness_video #diabetesmanagement #diabetescenter #rdc #sivaprakash #Consultant_in_diabetes_management #woundcare

Video Courtesy: https://www.pexel.com
Sounds: https://www.bensound.com
Category
Health
Be the first to comment