கல்லீரல் கொழுப்பு நோய் - Fatty Liver Disease எதனால் ஏற்படுகிறது? Doctor On Call | PuthuyugamTVPublished
#கொழுப்புகல்லீரல் #FattyLiver #Healthtips #PuthuyugamTV #IniyavaiIndru #HealthyFoodHabits #Food #HealthyLifeStyle #Zydus #Nash #ApolloHospitals

கல்லீரல் கொழுப்பு நோய் - Fatty Liver Disease எதனால் ஏற்படுகிறது?
விளக்கமளிக்கிறார்,
Dr. N.Murugan, MBBS., MRCPI., MRCP(G),
Fellow in Hepatology (USA) Senior Consultant Hepatologist & Liver Transplant Physician

fatty liver,fatty liver disease,fatty liver treatment,fatty liver symptoms,fatty liver diet,nonalcoholic fatty liver disease,fatty liver causes,what is fatty liver,what causes fatty liver,fatty liver cure,what is a fatty liver,fatty liver diet plan,symptoms of fatty liver,non-alcoholic fatty liver disease,fatty liver foods,fatty liver repair,fatty liver disease treatment,reverse fatty liver,fatty liver reversal,fatty liver exercise,liver

கல்லீரல் கொழுப்பு,கல்லீரல் கொழுப்பு கரைய,கல்லீரல்,கல்லீரல் கொழுப்பு அறிகுறிகள்,கல்லீரல் கொழுப்பு குறைய,கல்லீரலில் கொழுப்பை நீக்க,கல்லீரலில் உள்ள கொழுப்பை கரைக்க,கொழுப்பு கல்லீரல்,கல்லீரல் பாதிப்பின் அறிகுறிகள்,கொழுப்பு கல்லீரல் உணவு,கொழுப்பு கல்லீரல் நோய்,கல்லீரல் கொழுப்பு கறைய,கல்லீரல் கொழுப்பு குணமாக,கல்லீரல் கொழுப்பு குணமடைய,கல்லீரல் கொழுப்பு நீங்க,கல்லீரல் கொழுப்பு நீக்க,கல்லீரலில் கொழுப்பு,கல்லீரல் கொழுப்பு சிகிச்சை,கல்லீரல் கொழுப்பு

SUBSCRIBE US | http://bit.ly/1KcnRTs

Click Here to Watch More |

Natchathira Jannal | https://www.youtube.com/playlist?list=PLjzd-wUqnJvSauRqGkzNfE1kCxfdJKSu2

Rusikkalam Vanga | https://www.youtube.com/playlist?list=PLjzd-wUqnJvQjzEMPZ0uYKAbyABeQ8aBj

Alayangal Arputhangal | https://www.youtube.com/playlist?list=PLjzd-wUqnJvT3rvEgviW9OO7u-zYFWEoJ

Anmeega Thagaval | https://www.youtube.com/playlist?list=PLjzd-wUqnJvSdEkm7nF9Bk5mc8FL-eghJ

First Frame | https://www.youtube.com/playlist?list=PLjzd-wUqnJvT1Wq_IBKBqerjrQxkZR1MUConnect With Us:

http://www.puthuyugam.tv/

https://www.facebook.com/Puthuyugamtv

https://twitter.com/PuthuyugamGec
Category
Health
Be the first to comment