உளுந்து கஞ்சி உணவு வகைகள் மருத்துவம்- The Benefits of Eating Healthy FoodsPublished
#drkarthikeyantamil #doctorkarthikeyan

Urad dal, also known as black lentils, is a nutritious ingredient that offers a variety of health benefits. Some of the key health benefits of urad dal include:

High in Protein: Urad dal is an excellent source of plant-based protein, making it a great ingredient for vegetarians and vegans. It provides all the essential amino acids required for growth and maintenance of the human body.

Good for digestion: Urad dal is high in fiber and helps regulate digestion, keeping the digestive system healthy and preventing constipation.

Lowers Cholesterol: The high fiber content in urad dal can help lower cholesterol levels and reduce the risk of heart disease.

Supports Bone Health: Urad dal is a good source of calcium and other minerals that are important for maintaining strong and healthy bones.

Regulates Blood Sugar: Urad dal is a slow-digesting carbohydrate that releases energy gradually, making it a good option for people with diabetes.

Boosts Energy: Urad dal is high in B vitamins, iron, and other essential minerals that help maintain a healthy metabolism and provide energy to the body.

Overall, urad dal is a nutritious ingredient that offers many health benefits and should be included in a well-rounded, healthy diet.

A Nutritious and Delicious Urad Dal Porridge Recipe- உளுத்தங்கஞ்சி செய்முறை

A Sweet and Satisfying Urad Dal Porridge Recipe

Urad dal, also known as black lentils, is a staple ingredient in Indian cuisine. Not only is it versatile and flavorful, but it's also packed with protein, fiber, and other essential nutrients. In this recipe, we'll show you how to make a delicious and satisfying urad dal porridge. Whether you're looking for a wholesome breakfast option or a comforting dinner, this recipe is sure to impress. With its sweet and creamy texture, this urad dal porridge is a must-try for anyone looking to incorporate more healthy ingredients into their diet. So, grab your ingredients and let's get started!

உளுத்தம் பருப்பு - 1/4 கிலோ
பனை வெல்லம் (கருப்பட்டி) - 1/2 கிலோ
ஏலக்காய் - 10
தேங்காய் - 1
சுக்கு - 1/2 அங்குல நீளம்

செய்முறை:

உளுத்தம்பருப்பை வாசம் வரும்வரை லேசாக வறுத்துக் கொள்ளவும். ஆறிய பின் 1/2 மணி நேரம் ஊறவைக்கவும். தேங்காயை துருவி முதல் பால் 1/4 லிட்டர் அளவும், இரண்டாம் பால் 1/4 லிட்டர் அளவும் எடுக்கவும்.

உளுத்தம் பருப்பை கெட்டியாக அரைத்துக் கொள்ளவும். கருப்பட்டியை நசுக்கி 1/2 லிட்டர் வெந்நீரில் கரைத்துக்கொள்ளவும். சுக்கையும், ஏலக்காயையும் பொடியாக்கி மாவுடன் சேர்க்கவும்.

கருப்பட்டியை கரைத்த நீரை வடிகட்டி மாவுடன் சேர்த்து கொதிக்க விடவும். நன்கு கொதித்து திக்காக வரும் போது ஒரு சிட்டிகை உப்பும், இரண்டாம் தேங்காய்ப்பாலும் சேர்க்கவும்.


ஐந்து நிமிடம் கழித்து முதல் தேங்காய் பாலை ஊற்றி கொதி வராமல் இறக்கவும். உடல்நலம் காக்கும் உளுத்தங்கஞ்சி தயார்.

Doctor Karthikeyan MBBS., MD (Community Medicine)
Dr Karthikeyan MBBS., MD (Community Medicine)
Email: [email protected]
Website: https://www.doctorkarthikeyan.com

Disclaimer:
#doctorkarthikeyan tea,health benefits,blood pressure,heart health,immunity,weight loss,wellness,natural remedies,herbal tea,home remedy,tea recipe,tea benefits,healthy drinks,health and wellness,tea time,tea cultureDisclaimer: Dr Karthikeyan received his Doctor of Medicine in Community Medicine from Kasturba Medical College, Manipal in 2006. This video is for general informational purposes only. It should not be used to self-diagnose and it is not a substitute for a medical exam, cure, treatment, diagnosis, and prescription or recommendation. It does not create a doctor-patient relationship between Dr Karthikeyan and you. You should not make any change in your health regimen or diet before first consulting a physician and obtaining a medical exam, diagnosis, and recommendation. Always seek the advice of a physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition.
Category
Healthy food
Be the first to comment