વજન ઉતરશે જ | #weightloss #WEIGHTLOSSASANA #healthylifestylePublished
દોસ્તો પ્રત્યેક વીડીયોમાં ઉપયોગમાં લેવાતી માહિતી અમે ખૂબ જ સંશોધન કરીને મહેનત કરીને આપની સમક્ષ મૂકી રહ્યા છીએ. તો ખાસ આપ ચેનલમાં પ્રથમ વખત આવ્યા હોવ તો ચેનલને સબ્સ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઈકોન બટન દબાવવાનું ભૂલશો તો નહીં જ.
We as in part of the ancient culture largely believe in old techniques of body caring and maintaining a fit healthy life . In coming videos we will help you to make your life perfect which will be on various topics of our body with a spice Yoga + Aryuveda.


પાણી પીવાની સાચી રીત
https://youtu.be/aaR93bxhJfY
ઘુંટણના દુઃખાવાનું કાયમી સમાધાન
https://youtu.be/ihgfxXbg-Gg
એસિડીટી સોલ્યુસન
https://youtu.be/4XWpW5hPr6w
હરસ મસા નિરાકરણ
https://youtu.be/F7tLBUZmsGQ
દેશી ગાયનું મહત્ત્વ
https://youtu.be/AgAKw5pcOCw
સ્કિનનો નેચરલ કલર મેળવો આ વીડિયો જોઈને
https://youtu.be/F1lineD0kAg
Instagram - https://www.instagram.com/yogaayur2020
Facebook - https://www.facebook.com/YogaAyur20research From Aayurveda-yogik Scriptures - Kunjanm (Certified yoga Trainer By Yoga Alliance Us)
Edit-visuals-Dop- Harsh limbachiya ( instagram:- fotographerr01)
Category
Health
Be the first to comment