ગુણોથી ભરપૂર ઘઉંના ફાડાની ટેસ્ટી ખિચડી | Healthy recipes #1| Healthy & tasty broken wheat khichdi |Published
#trushas_taste_gujarati #gujarati_recipes #ghauna_fada_ni_recipe #ghauna_fadani_khichdi #healthy_khichdi_recipe #vaghareli_khichdi #daliya_khichdi #brockenwheat_recipes #brockenwheat_khichdi #khichdi_recipe #healthy_recipes

આજ ની રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક
Category
Healthy food
Be the first to comment