ΔΕΠΥ| Γεωργία Γερολέμου | Ε86 | Healthy LifestylePublished
Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) είναι μία κυρίως κληρονομική διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος και επηρεάζει στην Ευρώπη γύρω στο 3% των ανηλίκων και το 4% των ενηλίκων.
Μαζί μου η συμβουλευτική ψυχολόγος Γεωργία Γερολέμου αναλύει το θέμα και τις επιπτώςεις στην παιδική και ενήλικη ζωή του ανθρώπου με αυτή τη διαταραχή.

Instagram : georgiayerolemou.lpsychologist

Listen on
Category
Health
Be the first to comment